தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதை மூத்தோருக்கு ஊக்குவித்தல்

உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூத்தோர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ளனரா அல்லது அதுபற்றி இன்னும் தெளிவின்மையுடன் இருக்கிறார்களா? கொவிட் – 19 தடுப்பூசி தொடர்பான மூத்தோரின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளிக்கிறார், அமைச்சர் S ஈஸ்வரன்.

மூத்தோரின் தடுப்பூசிப் பயணம்

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது, முக்கியமானது; சுலபமானது. கொவிட்-19 தடுப்பூசிக்குப் பதிவு செய்வதிலிருந்து முதல்முறை தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது வரையிலான தங்கள் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் மூத்த கலைஞர்களைப் பாருங்கள்.

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தேதியை பதிவு செய்யுங்கள்

கொவிட்-19 தடுப்பூசித் திட்டம் சிங்கப்பூரர்களுக்கும் நீண்டகாலக் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் படிப்படியாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1. 60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்தோர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள எந்தவொரு தடுப்பூசி நிலையத்திற்கோ, பலதுறை மருந்தகத்திற்கோ, பங்கேற்கும் பொதுச் சுகாதார ஆயத்தநிலை மருந்தகத்திற்கோ முன்பதிவின்றி செல்லலாம். நீங்கள் இணையம் வழியாகவும் பதிவு செய்யலாம்.

பதிவு

2. குறுந்தகவல் வழி அனுப்பப்படும் குறியீட்டை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறீர்களா?

இணையம்வழி தேதியைப் பதிவு செய்

3. வீட்டில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவேண்டிய மூத்தோர், 1800 650 6060 என்ற எண்ணில் மூத்த தலைமுறை அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

 

படவிளக்கங்கள்

 
Seniors Stay Safe
 
Seniors Get Vaccinated
 
தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது, கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கும்
 
மருத்துவத் தகுதி
 
கொவிட்-19 mRNA தடுப்பூசி எவ்வாறு செயல்படுகிறது
 
கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவை
 
தடுப்பூசிக் கையேடு
 
சில பக்க விளைவுகள், உங்கள் உடல், தடுப்புசக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதன் அறிகுறிகள்
 
உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் பாதுகாத்திடுங்கள்
 
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பிறகும் பாதுகாப்பு நிர்வாக நடைமுறைகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றவும்
 
கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவை, செயல்திறன் மிகுந்தவை
 

Topics
Others

Seniors Vaccination Resources - Malay
Slowing Down COVID-19 Community Transmission